Asianajaja Turku Avena Ager
Suomen asianajajaliiton logo

Asianajaja Turku

Asianajotoimisto Avena Ager Oy - Asianajaja Turku - Asiantunteva ja joustava kumppani

Avena yhteiskuva asianajaja Turku

  Asianajaja Turku & lakiasiat

Eri elämäntilanteissa tarvitaan myös oikeudellista apua. Avenan asianajaja löytää juuri sinulle oikean ja tarpeitasi vastaavan ratkaisun. Lisäksi asianajamme esittää aktiivisesti myös vaihtoehtoja ja herättää näin ajattelemaan eri ratkaisujen hyötyjä. Hinnoittelumme on läpinäkyvää ja tarjoamme asiakkaillemme maksuttoman alkuneuvottelun. Alkuneuvottelussa asianajajasi kartoittaa tilanteen ja antaa arvion toimeksiannon vaatimasta työmäärästä. Palveluihimme kuuluu muun muassa asunto- ja kiinteistökauppoihin liittyvät oikeudenkäynnit. Lisäksi laadimme erilaisia asiakirjoja asiakkaan elämäntilanteen mukaan: avioehto, testamentti, edunvalvontavaltuutus. Autamme myös osituksissa, perunkirjoituksissa ja perinnönjaoissa avioeron tai läheisen kuolemantapauksen kohdatessa.

Palvelut yksityisille
Asianajaja Turku - yrityksille suunnatut palvelut

  Yrittäjän kumppani

Pk-yrittäjä sukkuloi toimialastaan riippumatta keskellä monenlaisia pykäliä ja määräyksiä. Asianajajiemme tärkeimpänä tehtävänä on auttaa yritysasiakkaitamme toimimaan muuttuvan lainsäädännön keskellä. Asianajajan tehtävänä on antaa käytännön­läheisiä ohjeita ja ennakoida mahdolliset toiminnan riskit. Lisäksi asianajajallamme on jo vuosikausien kokemus oikeudenkäynneistä ja erilaisten riitatilanteiden ratkaisemisesta. Tyypillisesti yritystoiminnassa heräävät kysymykset liittyvät sopimusehtoihin, palvelun tai tuotteen virheisiin ja siitä seuraavaan vahingonkorvaukseen sekä yritysjärjestelyihin.

Ammattitaitoinen asianajaja Turku – meidän avullamme oikeutesi toteutuvat.

Palvelut yrityksille
Asianajaja Turku - työsuhdeasiat kuuluvat erityisosaamiseemme

  Työsuhdeasioiden viidakossa

Työsuhteen alkaessa ja päättyessä sekä työsuhteen keston aikana tulee vastaan niin työntekijälle kuin työnantajalle erilaisia kysymyksiä. Asianajaja ohjeistaaa niin työntekijöitä kuin työnantajiakin työelämän sääntelyn karikoissa. Asianajaja avustaa silloinkin, kun erimielisyyksiä on jo päässyt syntymään työsuhteen osapuolten kesken. Hoidamme mm. työsuhdeasioiden oikeudenkäynnit, palkkasaatavia koskevat kysymykset sekä irtisanomista tai työsuhteen purkamista koskevat erimielisyydet. Työsuhteen alkaessa on myös tärkeää sopia sen ehdoista eli työsopimuksen sisältöä kirjattaessa on järkevää kääntyä ammattilaisen puoleen. Työsopimukseen voi kuulua työtehtävästä riippuen palkkaus- ja työaikaehtojen lisäksi esimerkiksi salassapitovelvollisuus ja kilpailukielto.

Asianajaja Turku tarjoaa apua erilaisiin riita-asioihin

  Riita-asiat & oikeudenkäynnit

Näkyvin osa asianajajan työtä on oikeudessa esiintyminen. Asianajotoimistomme asianajajat ovatkin erikoistuneet erityisesti oikeudenkäyntien hoitamiseen sekä riita-asioiden ratkaisemiseen. Hoidamme yritysten sekä yksityisten väliset riitatilanteet ammattitaidolla sekä asiakastamme kuunnellen. Asianajajan puoleen kannattaa kääntyä jo varsin varhaisessa vaiheessa, kun osapuolet vielä neuvottelevat ja keskusteluyhteys on hyvä. Asiantunteva asianajajamme osaa antaa vinkkejä sovintoratkaisun saamiseksi, mutta toisaalta auttaa saamaan parhaan mahdollisen ratkaisun viimeistään oikeudenkäynnissä.

Asianajaja Turku - Asianajotoimisto Avena Ager

Turussa sijaitsevan Asianajotoimisto Avena Ager Oy:n kokeneet asianajajat avustavat niin yrityksiä kuin yksityishenkilöitäkin.
Asianajajamme ovat joustavia, yrittäjähenkisiä sekä helposti lähestyttäviä.

Asianajajiemme tiivis tiimi takaa sen, että palvelumme on laadukasta ja lähellä asiakasta. Tarjoamme asiakkaallemme laadukkaat palvelut ilman mahonkipöytää ja lakijargoniaa. Maksuttomassa alkuneuvottelussa asianajajamme kartoittavat asiakkaan tarpeet ja sopivat toimeksiannon suorittamisen ja laskutuksen pelisäännöt.

Ota yhteyttä kun tarvitset luotettavaa ja asiansa osaavaa asianajajaa Turun alueella.

Ota yhteyttä!


  010 292 8870